Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i plików cookies platformy: https://eveles.pl

 

1. Informacje ogólne: Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług i produktów cyfrowych udostępnianych poprzez platformę.

 

2. Administratorem danych osobowych zawartych na platformie jest: eveles.pl (Grupa RB Altum Sp. z o.o.) z siedzibą w: 30-864 Kraków ul. Mała Góra 8B/25, KRS: 0000841700 , NIP: 6793199754.

 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

5. Platforma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, poprzez gromadzenie plików “cookies”.

 

6. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

7. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Administrator wykorzystuje te pliki do: możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie platformy,dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika. Przede wszystkim jednak pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.

 

8. Platforma zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 

9. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi sprzedaży produktu cyfrowego.

 

10. Dane osobowe pozostawione na plaformie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

11. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności platformy, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej platformy internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.